top of page

Wat maakt onze aanpak uniek?

Studiekeuze in plaats van Beroepskeuze

De meeste testen die aangeboden worden zijn beroepskeuzetesten. Ontwikkeld voor volwassenen bij loopbaanvraagstukken of herintreding. Vragen, onderwerpen en voorbeelden komen dan ook uit de wereld die volwassen goed kennen en begrijpen. Voor jongeren zijn dit vaak onbekende onderwerpen waar ze nog niet mee in aanraking zijn gekomen. Op dit moment gaat het niet om de vraag welk beroep je later zou willen doen, maar welke studie bij je past. Veel beroepen kan je doen via veel verschillende studies. Daarnaast zullen er in de toekomst veel beroepen zijn die nu nog onbekend zijn. 

Direct antwoord

Zodra een test is afgerond zijn de rapportages direct beschikbaar.

Speciaal voor jongeren ontwikkeld

Jongeren zijn geen kleine volwassenen. Het brein van jongeren is nog niet volgroeid en reageert daardoor anders op omstandigheden dan bij volwassenen. Bij de ontwikkeling van de testen is hier terdege rekening mee gehouden. Afwisseling in vraagstelling, keuze momenten, geen herhaling van onderwerpen met negatieve gevoelens, voorbeelden uit de eigen leefwereld, vragen over onderwerpen waar ze ook daadwerkelijk ervaring mee hebben enzovoorts. De praktijk laat dan ook zien dat alle jongeren de zware testen ook allemaal afmaken en er een positief gevoel aan overhouden.

Geadviseerd door decanen

Veel scholen werken met ons samen. Rechtstreeks met die scholen die zelf advies geven of via adviseurs die gesprekken met leerlingen op school komen voeren. De decanen zijn overtuigd van het effect van de testen omdat ze daadwerkelijk inzicht en antwoord geven op de vraag 'welke studie past bij mij?'.

Wetenschappelijk onderbouwd

Alle testen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijk inzichten op gebied van testontwikkeling, breinontwikkeling, statistiek en keuzetheorieën. De meeste beroepskeuzetesten zijn zogenaamde typologieën. Geschikt voor coaching maar kloppen wetenschappelijk niet. De waarde is dan ook zeer beperkt.

Meet de daadwerkelijk interesse in de inhoud van de studie

Jongeren stoppen met hun studie omdat zij de inhoud niet interessant vinden. De meeste hebben onvoldoende naar de inhoud gekeken voordat zij hun keuze maakte. De Studie Interesses Test meet de interesse in de  inhoud van de studie in de 1e 2 jaar. Jongeren weten na het maken van de test dan ook of de inhoud hun daadwerkelijk aanspreekt.

Simuleert het ideale keuzeproces

Jongeren hebben grote moeite moeite om grote hoeveelheden van informatie te ordenen en er de juiste waarde aan te hechten. Deels door hun breinontwikkeling en deels door een gebrek aan ervaring en inzicht. De test leidt ze op een professionele manier door het ideale keuzeproces.

Resultaat garantie

Mocht er onverwachts geen werkbare uitkomst uit de test komen dan helpt een van onze adviseurs om de uitslagen te interpreteren en geeft deze instructies om mogelijk de test kosteloos nogmaals te maken.

Ruim 3.000 jongeren gingen je voor

De Studiekeuzetest is al door veel jongeren in verschillende samenstellingen gemaakt. De resultaten zijn erg goed en krijgen een waardering van 8,1 van jongeren.

bottom of page