top of page

De coronacrisis heeft niet alleen de eindexamenleerlingen getroffen, maar ook de voor-laatsteklassers.

De opgedane achterstand kunnen we omzetten naar een vliegende start.

Door het inzetten van de Studiekeuzetest verkorten we de tijdsduur voor de zoek- en oriëntatie tocht naar de meest interessante studies. In beperkte tijd doorlopen leerlingen hun oriëntatie digitaal en krijgen ze inzicht in welke studies ze interessant vinden welke het beste bij ze past.

Wij bieden 3 opties:

 

Verkorte studiekeuzetest

In deze test wordt op basis van persoonlijke voorkeuren via het Holland-model een inschatting gemaakt van de passende studiesectoren. In het tweede gedeelte van de test gaan leerlingen de verschillende de studies in die sectoren aan de hand studie-inhoudelijk vragen onderzoeken. De uitslag is een ranking van meest interesse studie.

Duur circa 30-45 minuten.
Normaal €19,50,  nu €12,50

Studiekeuzetest

Deze test simuleert het ideale LOB proces, maar dan in beperkte tijd. Leerlingen krijgen gevalideerd inzicht in hun sterke en zwakke punten en onderzoeken uitgebreid welke studies ze inhoudelijk interessant vinden. Een voor de decaan en mentor beschikbaar overzicht overzicht koppelt deze inzichten aan elkaar en laat zien welke studie het best bij de leerling past.

Duur circa 2-3 uur
Normaal €50, nu €40.

Studiekeuze op school

Het complete proces laten begeleiden door adviseurs die een eindgesprek op school komen voeren kan ook. Leerlingen krijgen in een gesprek van 30 minuten studiekeuzeadvies op school op basis van de gemaakte testen. De testen van TalentFocus worden door de grootste studiekeuzebureaus in Nederland toegepast.

Duur circa 2-3 uur + gesprek 
Normaal €119 nu €109

Wilt u dieper ingaan op de mogelijkheden en inhoud dan horen we dat graag:

bottom of page